de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

start
start
stap2
stap1
kies het toepassingsgebied
Kleur 1 of meerdere bolletjes in

1
Bouwen of herbouwen van overdekte constructies
2
Aanleggen of heraanleggen van verhardingen
opp nieuw > 40m
Uitbreiden van verhardingen
opp nieuw >40m
Uitbreiden van overdekte constructies
opp nieuw >40m
Aanleggen van een afwatering voor bestaande constructies en verhardingen
voorheen natuurlijke infiltratie RWA in de bodem

3
Verkavelingsaanvragen met aanleg van nieuwe wegenis! Vallen niet onder de verordening
Delen van de overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze infiltreert op eigen terrein in de bodem
Delen van verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze ernaast of erdoor infiltreert op eigen terrein in de bodem
Delen van verharding waarbij het hemelwater dat erop valt door contact met de verharding zo vervuild wordt, dat het als afvalwater kan worden beschouwd (cfr. artikel 1.1.2. besluit Vlaamse Regering van 01-06-’95)
vervuild
Delen van verharding die deel uitmaken van het openbaar wegdomein
openbare weg