de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

De Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening Hemelwater

stap voor stap.

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van kracht. Alle vergunningsaanvragen die worden ingediend moeten voldoen aan deze regelgeving.

De verordening werd door de Vlaamse Regering opgesteld als een standaard wettekst. Deze beperkt zich tot een opsomming van artikels en bepalingen. De inhoud van de wetgeving is niet altijd even duidelijk, waardoor menig architect bij het invullen van het controleformulier de wenkbrauwen fronst.

Deze tool helpt u stap voor stap doorheen de bepalingen van de verordening.
hemelwater